Rozelinde

Light Code Meditation Mat – 🇬🇧🇺🇸 In addition to being a meditation mat, the Earth mat is also a kind of first aid mat for the kids and me… stuffy in the chest, unable to sleep, nauseous, stomach ache… one moment on the mat and it’s flowing again.

I have just texted a photo of the mat to Annika in the south of France. She called upset that she became ill during a school trip. I asked her to tune into the code. And this is her response: ‘It helps! I already feel less dizzy’.

🇳🇱🇧🇪 De Earth mat is hier in huis behalve een meditatiemat ook een soort EHBO-matje voor de kids en mij… benauwd op de borst, niet kunnen slapen, misselijk, buikpijn… even op het matje en het stroomt weer.”

Zojuist heb ik een foto van het kleedje naar Annika in Zuid Frankrijk geappt. Ze belde overstuur dat ze op schoolreis ziek geworden is. Ik vroeg haar af te stemmen op de code. En ik krijg deze reactie terug: ‘Het helpt! Ik voel me al minder duizelig’.

Light Code Meditation Mats
7 July 2022