An

One-on-one session 🇬🇧🇺🇸 Everything is sinking in. An endlessly special journey. Being one with God. God is in me, with me, through me. That’s my mission, I know. To become a being of light again. And share this with the world.
——
🇳🇱🇧🇪 Alles is aan het indalen. Een eindeloos bijzondere journey. Éen zijn met God. God is in mij, met mij, door mij. Dat is ook mijn missie, zo weet ik. Opnieuw een wezen van licht worden. En dit delen met de wereld.
One-on-one sessions
25 August 2022