Monique

Light Code Meditation Mats – 🇬🇧 🇺🇸 Such an experience your Light Code Mats. It already started with unpacking, I felt the energy through the packaging. Once open I was pleasantly surprised how beautifully they are made. Compliments to the makers. Just looking at it I felt the energy deep inside and I immediately knew not to overload myself with energy right away. I immediately felt the energy in my home change. Lovely.

But I find it even more special that I have been waking up once or twice at night for weeks. Turned around and opened my eyes. And every time I saw strange bright swirls. A few at first, then more until they formed a half circle, until they formed a full circle with the occasional mark in the center of the circle. And of course I was familiar with the light codes, but I had not made the connection yet, haha. The first night it felt appropriate to put EARTH under my bed and I slept so deep. When I again opened my eyes as usual, there were the bright swirls again, but this time as two circles next to each other. Haha, of course it was the codes of the mats, which had been unfolding in front of me for weeks and now the circle was complete by having the Light Code Meditation Mats in the house. In fact, the nights after that I did have my eyes open at night, but I didn’t see anything anymore.

When I think of the mats I feel them firmly in my body and feel how they work together, how they connect and reinforce each other. With inexhaustible energy, available to those who need it. I am grateful that I can be a ‘guardian’.

——

🇳🇱 🇧🇪 Wat een beleving jouw light code matten zeg. Het begon al met uitpakken, ik voelde de energie door de verpakking heen. Eenmaal open was ik blij verrast hoe mooi gemaakt ze zijn. Complimenten voor de makers hoor. Door er alleen al naar te kijken voelde ik de energie diep van binnen en wist ik meteen dat ik mezelf niet direct moest overvoeren. Ik voelde de energie in mijn huis ook gelijk veranderen. Heerlijk.

Maar nog veel meer bijzonder vind ik (en de kwartjes vallen nu dus pas) dat ik al wéken lang ‘s nachts één of twee keer wakker werd. Me even omdraaide en mijn ogen openende. En telkens zag ik rare felle kronkeltjes. Eerst een paar, dat werden er meer tot ze een halve cirkel vormde, tot ze een hele cirkel vormden met af en toe een teken in het midden van de cirkel. En natuurlijk was ik bekend met de light codes, maar er was nog geen lampje gaan branden, haha. De eerste nacht voelde het passend om Earth onder mijn bed te leggen en ik heb als een blok geslapen. Maar toen ik als vanouds weer mijn ogen even open had, waren daar de felle kronkeltjes weer, maar dit keer als twee cirkels naast elkaar. Haha, het waren natuurlijk de codes van de matten, die zich wekenlang voor me ontvouwden en nu was de cirkel rond door ze in huis te hebben. Sterker, de nachten daarna heb ik wel mijn ogen open gehad ‘s nachts, maar niks meer waargenomen.

Als ik denk aan de matten dan voel ik ze stevig in mijn lijf en voel hoe ze samenwerken, hoe ze verbinding leggen en elkaar versterken. Met onuitputtelijke energie, beschikbaar voor wie er behoefte aan heeft. Dankbaar dat ik ook een ‘keeper’ mag zijn.

Light Code Meditation Mats
21 November 2022