BLOG | Cosmic Upgrades

🇳🇱 KLIK HIER VOOR NEDERLANDS 🇧🇪

Our beautiful group journey in Egypt last November was magical. Everyone was touched by some profound upgrades and downloads. Me too. We had several private visits in precious places. One of them was the Djoser Pyramid in Saqqara. Wow… whát an experience… I let go of an outdated version of my body and was therefore able to receive a substantial upgrade in my plasma body. To my understanding this means that my intergalactic communication with the higher dimensions will strengthen and increase in the time to come. At the moment that the group journey came to an end, I dove right into a deep physical purge. I’m not used to being ‘ill’, so this was clearly an intense way of releasing outdated information and limited belief systems stored in my physical body. While feeling as hot as the fire of my newly awakened dragon, I was surrounded by a wide variety of new other dimensional beings. Beings I had not been aware of until then. They performed all kinds of cosmic surgery on me. Wow, if the fever wasn’t already a trip then this sure was! While lying on the beach in Dahab (Sinai desert), feeling alternately hot and cold, I was able to see my energy field depicted in an amazingly colourful collection of filaments of light. Everything was being rearranged. Fascinating to observe.

Advanced technologies

Now, some days later, I’ve caught up with my new more expanded version of my consciousness. That time ‘in between two worlds’ (after my profound purge/fever) felt weird and uncomfortable. My updated version of me wasn’t fully connected yet to my transformed earthly body. And now, after the integration phase, I feel connected to my core again. I’m starting to see that new kinds of advanced technologies have been placed in my head and heart space. They are little spinning radar wheels emitting beams of laser light. This might sound quite ‘out there’ for some of you, but I’m sharing it anyway :-). By sharing my reality, those souls who are open to it will be touched by it (consciously and/or subconsciously). If I share only that which I believe humanity is ready for, I step away from my highest potential, my life force diminishes and I am not serving myself nor humanity at its best. That said, this newly placed advanced technology feels very powerful and enlightening and is having a supportive effect on my further awakened multidimensional self.

Alignment

By the way, what helped me most in this ‘in between’ phase was meditation. For me meditation doesn’t necessarily mean sitting still and doing ‘nothing’. A very effective meditation technique for me is sitting in front of my laptop, eyes closed and tuning into my more multidimensional realities. As soon as I’m checked in like that (takes about a second), I start typing (with my eyes closed) what I experience in my inner world and all kinds of beings, visions and realities appear in my intuitive sight and feelings. This technique has served me well over and over again in the last 13 years of my spiritual evolutionary path. That’s how I repeatedly further realign myself with my higher evolved self. And so we continually climb further up the ladder of our multidimensional consciousness...

I’m sharing all of this because I know that more of us have had similar upgrades (consciously or subconsciously). You might wonder why you are feeling like you do. Well, this could give you some insight in your own process ❤️.

PS: If you are interested in one of the Egypt trips Ariëtte Love and I will be organizing for 2024, sign up for the waiting list here.

12:12 Portal transmission | December 12, 2023

On Tuesday December 12 I'm hosting the 12:12 Portal transmission at 9pm CET (21.00h Dutch time) - the replay will be available afterwards. Every Guided Light Code journey I host assists you in rebuilding, restoring and revitalising the connections to the amazingly beautiful multidimensional aspects of you. You can also sign up for the Two December transmissions.


Kosmische upgrades

Onze geweldige groepsreis in Egypte van afgelopen november was magisch. Iedereen heeft op welke manier dan ook diepgaande upgrades en downloads ontvangen. Ik ook. We hadden verschillende privé bezoeken geregeld op diverse krachtplekken. Eén daarvan was de piramide van Djoser in Saqqara. Wow... wát een ervaring... Ik liet een verouderde versie van mijn lichaam los en kon daardoor een flinke upgrade ontvangen in mijn plasmalichaam. Voor mij betekent dit dat mijn intergalactische communicatie met de hogere dimensies de komende tijd zal versterken en toenemen. Perfect getimed dook ik op het moment dat de groepsreis ten einde kwam direct in een diepe fysieke zuivering. Ik ben niet gewend om 'ziek' te zijn, dus dit was duidelijk een intense manier om verouderde informatie en beperkte geloofssystemen uit mijn fysieke lichaam los te laten. Terwijl ik me zo heet voelde als het vuur van mijn pas ontwaakte nieuwe draak, werd ik omringd door een grote verscheidenheid aan nieuwe wezens uit andere dimensies. Wezens waar ik me tot dan toe nog niet bewust van was. Ze voerden allerlei kosmische operaties op me uit. Wow, als de koorts al geen trip was, dan was dit het zeker wel! Terwijl ik op het strand in Dahab (Sinaï woestijn) lag en me afwisselend heet en ijskoud voelde, zag ik in mijn energieveld een verbazingwekkend kleurrijke verzameling van lichtdraden. Alles werd herschikt. Fascinerend om te observeren.

Geavanceerde technologieën

Nu, een paar dagen later, ben ik weer ongelijnd met de verruimde versie van mijn bewustzijn. Die tijd 'tussen twee werelden' (na mijn grondige fysieke reiniging/koorts) voelde vreemd en ongemakkelijk. De geupdate versie van mijn bewustzijn was nog niet volledig verbonden met mijn getransformeerde aardse lichaam. En nu, na de integratiefase, voel ik me weer verenigd met mijn kern. Ik begin te zien dat er nieuwe geavanceerde technologieën in mijn hoofd- en hartruimte zijn geplaatst. Het zijn kleine draaiende radarwieltjes die bundels laserlicht uitzenden. Voor sommigen klinkt dit misschien nogal 'out there', maar ik deel het toch :-). Door mijn realiteit te delen, worden de zielen die ervoor openstaan geraakt (bewust en/of onbewust). Als ik alleen dat deel waarvan ik denk dat de mensheid er klaar voor is, stap ik weg van mijn hoogste potentieel, neemt mijn levenskracht af en ben ik mezelf noch de mensheid optimaal van dienst. Dat gezegd hebbende, deze nieuw geplaatste geavanceerde technologie voelt heel krachtig en verlichtend en heeft een ondersteunend effect op mijn verder ontwaakte multidimensionale zelf.

Omlijning

Wat mij trouwens het meest hielp in deze 'tussenfase' was meditatie. Meditatie betekent voor mij niet per se stilzitten en 'niets' doen. Een meditatie techniek die voor mij heel effectief werkt is de volgende: ik zit voor mijn laptop, sluit m’n ogen en stem me af op mijn multidimensionale realiteiten. Zodra ik ben ingetuned, begin ik (met gesloten ogen) te typen wat ik in mijn innerlijke wereld ervaar en verschijnen er allerlei wezens, visioenen en werkelijkheden in mijn intuïtieve zicht en gevoel. Deze techniek heeft zich keer op keer bewezen als meest waardevol in de afgelopen 13 jaar op mijn pad van spirituele evolutie. Zo breng ik mezelf steeds weer verder in lijn met mijn hoger geëvolueerde zelf. En zo klimmen we voortdurend verder omhoog op de ladder van ons multidimensionale bewustzijn...

Ik deel dit allemaal omdat ik weet dat meer van ons soortgelijke upgrades hebben ontvangen (bewust of onbewust). Je vraagt je misschien af waarom je je voelt zoals je je voelt. Misschien geeft dit je wat inzicht in je eigen proces ❤️.

PS: Als je interesse hebt in één van de Egypte reizen die Ariëtte Love en ik voor 2024 gaan organiseren, schrijf je dan hier in voor de wachtlijst.

12:12 Portal transmission | December 12, 2023

Op dinsdag 12 december host ik de 12:12 Portal transmissie om 21.00 uur Nederlandse tijd - de replay komt na afloop beschikbaar. Elke Guided Light Code journey die ik host helpt je bij het herbouwen, herstellen en revitaliseren van de verbindingen met de geweldig mooie multidimensionale aspecten van jezelf. Je kunt je ook aanmelden voor de Two December transmissions.