BLOG: On our way to Mount Kailash

🇳🇱 KLIK HIER VOOR NEDERLANDS 🇧🇪

📸: Mount Everest Base Camp

Even though today (September 17, 2023) is the 6th day of this Tibet adventure, it feels like we have already been on the road for a month. Surrounded by a beautiful diversity of mountains, it seems like the five Tibetan ‘eightthousanders’ in the Himalaya are powerful ancestors holding the space for the three of us: Dhala my guide, Bhuti the driver and myself. These two man are true earth angles, wow, such a lovely people!

Like I wrote before, two years ago I received Mount Kailash’s invitation to come for a visit. How exciting! In November last year, while patiently waiting for the right timing, I got the message that I was supposed to go in September 2023. Back then it was not possible yet to travel to Tibet without complicated travel restrictions, but I knew that if I was meant to go, all restrictions would be lifted and I would be able to easily flow from Holland through China to Tibet. And that’s how it happened. It was quite something though to arrange my Chinese visa and Tibetan permits. I now understand that only 30% of the visa requests from Western people are admitted. But again, throughout the whole process I knew that if I was meant to go, it would all work out well and with ease and grace.

I feel like an executive producer of my soul, or in other words, a cosmic expat on earth. Whatever is needed to be done for the highest good of all, I’m in, no matter the cost (figuratively and literally speaking). I know that whatever I give, I’ll receive back one way or another. That’s a Universal law. It also means that I know, not believe or trust, but I know in every cell of my being, that everything will be arranged. Of course I put countless hours in organizing and preparing all the little tiny details, but that’s just part of the entire endeavor.

About 12 years ago I understood that to be able to live my highest purpose and walk the most optimal path of my soul, I would need to meet all of my fears. Since fears slow us down and try to prevent us from living a free and loving life, I learned to invite all of my fears and move through them. Of course that was quite a trip in the years that followed, but it feels so great to be able to surrender to the highest version of me, my multidimensional self. Of course I still come across some fears, but it doesn’t stop me from moving forward with my souls mission. My mantra was and still is: ‘Don’t fight but invite.’ In all those years I’ve learned to live my life while often feeling blindfolded, not knowing ‘the plan’, and learning that that plan unfolds with every step I take. Feeling comfortable in the unknown, while knowing that failure is an illusion.

Now the three of us are on our way to Mount Kailash. I’ve accepted the invitation and am ready to meet this majestic crown chakra of Morher Earth. Tomorrow morning we will start the 3-day kora (hike). Until now I haven’t had any altitude sickness so that’s a good sign for the next few days!

When I tune in on this beautiful mountain I keep seeing a multidimensional portal from where a lot of interdimensional communication and energy movement is happening between earth and other parts of the cosmos. Kailash feels like a massive power station with highly protected and advanced technologies inside. I see light blue beams of light shooting in and out of the mountain, further activating the throat chakra, third eye and the crown chakra.

On September 23rd, I’m hosting the Tibet Equinox transmission LIVE from the sacred lake Manasarovar and Mount Kailash. This happens after I’ve had my three day encounter with the precious mountain. Whatever happens during that encounter, I will share the energetic imprints with you during this precious online Zoom gathering. Besides, I feel we are invited to be part of a specific intergalactic meeting inside of Mount Kailash. If this resonates, join me and all multidimensional beings and let’s go for a ride! Check out the registration link in the comments below or go to lightcode-alchemy.com.

PS: Thank you Dhala for this beautiful picture at Mount Everest Base Camp.


Op weg naar Mount Kailash

📸: Mount Everest Base Camp

Ook al is het vandaag (17 september 2023) de 6e dag van dit Tibet avontuur, het voelt alsof we al een maand onderweg zijn. Omringd door een adembenemende verscheidenheid aan bergen lijkt het alsof de vijf Tibetaanse ‘achtduizenders’ in de Himalaya krachtige voorouders zijn die ‘de space holden’ voor ons drieën: Dhala, mijn gids, Bhuti, de chauffeur, en ik. Deze twee mannen zijn echte aarde-engelen, wauw, wat een lieverds!

Zoals ik al eerder schreef, nodigde Mount Kailash me twee jaar geleden uit om hem/haar te komen bezoeken. Sjonge, wat mooi! Terwijl ik geduldig wachtte op het juiste moment, begreep ik in november vorig jaar dat het september 2023 zou worden. Het was toen nog niet mogelijk om zonder ingewikkelde reisbeperkingen Tibet binnen te komen, maar ik wist dat als deze reis écht de bedoeling was, alle beperkingen zouden worden opgeheven en ik gemakkelijk van Nederland via China naar Tibet kon reizen. En zo gebeurde het. Het verkrijgen van mijn Chinese visa en Tibetaanse vergunningen was echter nogal een klus en dat is nog licht uitgedrukt. Nu begrijp ik dat slechts 30% van de visumaanvragen van westerlingen wordt goedgekeurd. Gelukkig wist ik gedurende het hele proces dat áls het de bedoeling was, alle voorbereidingen relatief moeiteloos zou verlopen.

Ik voel me een uitvoerend producent van mijn ziel, of met andere woorden, een kosmische expat hier op aarde. Wat er ook gedaan moet worden voor het hoogste goed van alles, kom maar op, ongeacht wat het me kost (letterlijk & figuurlijk). Ik weet dat alles wat ik geef, ik op de een of andere manier weer terug zal krijgen. Dat is een universele wet. Het betekent ook dat ik weet, niet geloof of vertrouw, maar dat ik in elke cel van mijn wezen wéét dat alles geregeld zal worden. Natuurlijk steek ik talloze uren in het organiseren en voorbereiden van alle kleine details, maar dat is slechts een deel van het hele proces.

Ongeveer 12 jaar geleden besefte ik dat ik al mijn angsten mocht overwinnen om mijn hoogste potentie te kunnen bereiken en het optimale pad van mijn ziel te volgen. Omdat angsten ons vertragen en proberen te voorkomen dat we een vrij en liefdevol leven leiden, heb ik geleerd al mijn angsten uit te nodigen en er doorheen te bewegen. Het is natuurlijk een hele reis geweest gedurende de afgelopen jaren, maar het voelt zo fijn om me te kunnen overgeven aan de hoogste versie van mezelf, mijn multidimensionale zelf. Natuurlijk kom ik nog steeds wel eens angsten tegen, maar dat weerhoudt me er niet van om mijn zielen missie te vervolgen. Mijn mantra was en is nog steeds: ‘Don’t fight, but invite.' ‘Vecht niet, maar nodig uit.’ In de afgelopen jaren heb ik mijn leven vaak ‘geblinddoekt’ geleefd, zonder ‘het grotere plan’ te kennen. Dat plan ontvouwt zich vanzelf bij elke stap die ik zet. Ik leerde me op m’n gemak te voelen in het onbekende, wetende dat falen een illusie is.

Nu zijn we met zijn drieën op weg naar Mount Kailash. Ik heb de uitnodiging geaccepteerd en ben klaar om deze majestueuze kruinchakra van Moeder Aarde te leren kennen. Morgenochtend starten we met de driedaagse Kora (rond’wandeling’). Tot nu toe heb ik geen hoogteziekte gehad, dus dat is een goed teken voor de komende dagen!

Wanneer ik me verbind met deze indrukwekkende berg, zie ik een multidimensionaal portaal van waaruit veel interdimensionale communicatie en energetische beweging plaatsvindt tussen de aarde en andere delen van de kosmos. Kailash voelt aan als een enorme energiecentrale met zeer beschermde geavanceerde technologieën binnenin. Ik zie lichtblauwe lichtstralen de berg in en uit schieten, waardoor het keelchakra, derde oog en  kruinchakra verder worden geactiveerd.

Op 23 september organiseer ik de Tibet Equinox transmissie LIVE vanaf het heilige Manasarovar meer met Kailash in de achtergrond. Dit vindt plaats nadat ik mijn driedaagse ontmoeting met de prachtige berg heb had. Wat er ook gebeurt tijdens dit avontuur, ik zal de energetische impressies met je delen tijdens onze Zoom-bijeenkomst. Bovendien heb ik het gevoel dat we zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een speciale intergalactische meeting binnenin Mount Kailash. We zullen zien wat zich gaat ontvouwen! Je bent super welkom om mee te doen.

PS: Bedankt Dhala voor deze prachtige foto op Mount Everest Base Camp.