Theme November: ‘Quantum acceleration’

🇳🇱 KLIK HIER VOOR NEDERLANDS 🇧🇪

We are upgrading in a rapid pace. Vibrations running through your body like you are connected to the universal socket of source. These dynamic inner movements could feel stormy, but can you allow the turbulent sensations to move while you stay focused and connected to your center. It can feel like you are being pushed off a cliff by your soul and you flyyyyyyy with your arms spread out wide while the space in your heart and solar plexus expands. It’s like a strong gust of wind in your back catapulting you forward. No use of force, but an inner effortless push of energy driving you ahead.

Whatever you are doing, connect with your joy, inspiration and creativity. Follow your inner smile. That’s your life force. Imagine your life force to be a river. This river is getting wider. The more you surrender to that inner surging flow of life, the more easy your ride will be. Feel the inspiriting force lifting you up and walk with light strides, chest open, spine straight, curious mindset and playful like a child. That’s how the magic can flow at its best. 

Let go of your tendency to keep up with the pace, because we are moving at quantum speed. Drop your need to figure out what’s going on, accept the powerful sensations and allow the energy to move through you. The less analytic thoughts you give it, the more you can stay grounded. Whenever your mind tries to figure it all out, tell yourself “I don’t know, I don’t need to know.” That helps to stay in the now, instead of losing your focus by being distracted by a busy mind.

Many years ago when I participated in a shamanic ceremony, the shaman instructed me to keep my focus by looking into one single point: the fire. I just couldn’t. My energy kept going all over the place. That’s when I learned that one becomes more energetically stable when you train yourself to focus on what is truly important to you. Become aware of where your attention goes. Does it serve you or does it keep you busy with irrelevant things? You can adjust your focus with ease and grace. Over and over again. Every minute of the day.

Welcome to a new unknown. More adventures are awaiting you. This is the multidimensional highway of your soul.

Let’s go for a multidimensional ride during the 11:11 Portal transmission on November 11, 2023 at 9pm CET (21.00h Dutch time) - the replay will be available afterwards. Every Guided Light Code journey I host assists you in rebuilding, restoring and revitalising the connections to the amazingly beautiful multidimensional aspects of you. You can also choose to join all Three November transmissions (11:11 Portal: November 11 | Live from Giza Pyramids: November 16 | Live from Sinai Desert: November 30).


Kwantumversnelling

We zijn in een razendsnelle upgrade terecht aan het komen. Vibraties trillen door je lichaam alsof je verbonden bent met het stopcontact van de kosmos. Dynamische en soms stormachtige innerlijke energetische bewegingen, maar kun je de turbulente sensaties toelaten terwijl je gefocust blijft en verbonden met je centrum, een innerlijke staat van moeiteloze lichtheid. Alsof je door je ziel van een klif wordt afgeduwd en je zweeeeeeft met je armen wijd gespreid terwijl de ruimte in je hart en zonnevlecht zich steeds verder uitbreidt. Het is alsof een sterke windvlaag in je rug je naar voren katapulteert. Geen geforceerde kracht, maar een innerlijke moeiteloze duw van energie die je vooruit drijft.

Wat je ook aan het doen bent, maak contact met je vreugde, inspiratie en creativiteit. Volg je innerlijke glimlach. Dat is je levenskracht. Stel je voor dat je levenskracht een rivier is. Deze rivier wordt steeds breder. Hoe meer je je overgeeft aan die innerlijk overvloedige levensstroom, des te gemakkelijker je weg zal zijn. Voel hoe de inspirerende kracht je optilt en loop met lichte passen, geopende borstkas, rechte ruggengraat, nieuwsgierige houding en speels als een kind. Zo stroomt de magie op z’n best. 

Laat je neiging los om het tempo bij te houden, want we bewegen op kwantum snelheid. Laat je behoefte om uit te zoeken wat er aan de hand is vallen, accepteer de krachtige sensaties en laat de energie door je heen bewegen. Hoe minder analytische gedachten je eraan geeft, des te meer gegrond je kunt blijven. Probeert je mind het allemaal uit te dokteren? Gebruik dan de mantra "Ik weet het niet en ik hoef het niet te weten." Dan komt het NU moeiteloos naar je toe, in plaats van je focus te verliezen door een afgeleid en druk hoofd.

Vele jaren geleden, toen ik deelnam aan een sjamanistische ceremonie, droeg de sjamaan me op om mijn focus te houden door naar één enkel punt te kijken: het vuur. Het lukte me niet, hoeveel ik ’t ook probeerde. Mijn energie bleef maar alle kanten op gaan. Vanaf dat moment leerde ik dat je energetisch stabieler wordt als je jezelf traint om te focussen op wat écht belangrijk voor je is. Word je bewust van waar je aandacht naartoe gaat. Dient het je of hou je je bezig met irrelevante dingen? Je kunt je aandacht bijstellen zachtmoedig en met mildheid. Steeds weer opnieuw. Elke minuut van de dag.

Welkom in het nieuwe onbekende. Er staan je weer nieuwe avonturen te wachten. Dit is de multidimensionale snelweg van je ziel.

Op 11 november 2023 host ik de 11:11 Portaal transmissie om 21.00 uur Nederlandse tijd - de herhaling komt naderhand beschikbaar. Elke Guided Light Code Journey die ik verzorg, ondersteunt je bij het herbouwen, herstellen en revitaliseren van de verbindingen met de geweldig mooie multidimensionale aspecten van jezelf. Je kunt er ook voor kiezen om deel te nemen aan de Three November transmissions (11:11 Portal: 11 november | Live from Giza Pyramides: 16 november | Live from Sinai desert: 30 november).