Theme October: ‘In between two waves’.

Theme English:

'In between two waves'.

Pause… Take some deep breaths and consciously feel how the air softens your body. Welcome the inner silence and allow it to share its peaceful and soothing whispers with all your precious cells. Relax in a state of ‘not knowing’, even though your mind might try to wrap itself around the tendency to figure out what’s going on in the unseen. Letting it be, without the need to understand, fix or solve. This is a potent time of integration and assimilation on levels that go beyond your comprehension. Every new key and all the new codes are in the process of clicking into its perfect place. The puzzle continues to evolve in precise perfection. Enjoy the quietness, because the next wave is on its way.

Sign up for the October transmissions:


Theme Dutch:

'Tussen twee golven in'.

Pauze… Haal een paar keer diep adem en voel bewust hoe de lucht je lichaam verzacht. Verwelkom de innerlijke stilte en sta toe hoe deze zijn vredige en rustgevende gefluister deelt met al je dierbare cellen. Ontspan in een staat van ‘niet weten’, ook al probeert je geest zich om de neiging heen te kronkelen ten einde erachter te komen wat zich afspeelt in het onzichtbare. Kun je het laten zijn, zonder gevolg te geven aan je behoefte om het te begrijpen of op te lossen. Dit is een tijd van integratie en assimilatie op niveaus die je bevatting te boven gaat. Elke nieuwe sleutel en alle nieuwe codes zijn bezig om op hun perfecte plek te klikken. De puzzel evolueert in precieze perfectie. Geniet van de rust, want de volgende golf is onderweg.

Schrijf je hier in voor de Oktober transmissions: